Home page > Historie pojišťovnictví lodí

Historie pojišťovnictví lodí

V 10 st. došlo k rozvoji středomořského námořního obchodu a protože  tato doprava nebyla bezpečnou záležitostí, vzhledem k hojnému počtu pirátů a i pro nedokonalost lodí nebo nekonečné množství neustále zuřících válek. Došlo ve Středomoří a Atlantiku k vzniku námořního pojištění. Zde ještě Alianz pojišťovna nebyla na trhu, zatím vznikala jakási bratrstva v nichž se seskupovali kupci a řemeslníci. O něco později ve 14 st. v italské Pise byla podepsána i první pojistná smlouva zahajující éru komerčního námořního pojištění, které můžete i dnes bez problému získat například u Alinz pojišťovna. Pojišťovnictví se rozvíjelo i dAlianz pojišťovnaále a jedním z prvních známých pojišťoven se stal podnik ze 17 st., který otevřel pan Edward Loyd . Šlo vlastně o kavárnu sloužící jako určitá centrála pro výměnu informací v námořní přepravě. Po smrti pana Loyda nový vlastník z této centrály vybudoval první pojišťovací centrálu s výlučným právem provozovat námořní pojištění. Stalo se tak v Londýně, kde dnes naleznete i jiné podniky, Alianz pojišťovna zde sídlí také.  V roce 19 a 20 st.  již bylo pojišťovacích firem na trhu několik a jen ty nejprestižnější se mohli chlubit, že mohli být u toho, když vyplouval na svou cestu i legendární Titanic. Alianz pojišťovna tuto luxusní loď pojistila.